Sopimus-, tilaus- ja toimitusehdot ja rekisteriseloste

Voimassa 01.08.2008 alkaen, voimassa toistaiseksi. 

1. Yleistä
Nämä sopimusehdot sisältävät Findora Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") Sekatavarakauppa.fi-palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta asiakas (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Palveluntarjoajan yhteystiedot: Findora Oy, PL 21, 00211 Helsinki.
Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelutarjoajalle.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan ilmoituksetta. Käyttäjän on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin sopimusehtoihin.

2. Rekisteröityminen
Käyttäjä luo verkkotunnukset täyttämällä rekisteröintilomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Näin käyttäjä rekisteröityy Sekatavarakauppa-fi-palvelun käyttäjäksi.
Palveluun rekisteröityminen on maksutonta. Palveluntarjoaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet
Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Alaikäinen sitoutuu olemaan ostamatta Palvelun tuotteita. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

4. Henkilötiedot ja niiden käyttö
Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli Käyttäjä on toiminut lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjällä on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot tai muuttaa niitä.

5. Hinnat
Sivuilla näkyvä hinta on voimassaoleva myyntihinta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden teknisistä syistä virheellisesti kirjaantuneiden hintojen korjauksiin. Mikäli hintakorjaus koskee aiemmin tehdyn tuotteen tilausta, muutos vahvistetaan Käyttäjälle ennen tilauksen käsittelyä. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja.

6. Maksutavat
Täysi-ikäinen, yksityis- ja yritysasiakas voi tilata Palvelusta tuotteita. Tuotteet maksetaan tilausta noudettaessabussiennakolla Matkahuollon toimipisteeseen. Kaikki toimitetut tuotteet ovat Palveluntarjoajan omaisuutta, kunnes ne on kokonaisuudessaan maksettu.

7. Toimitus
Toimitusaika riippuu tilattujen tuotteiden saatavuudesta. Pääsääntöisesti toimitusaika on 1-20 arkipäivää tilauksesta. Asiakas saa hyväksytystä tilauksesta tilausvahvistuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoajalla on oikeus tarvittaessa evätä tilaus.

Palvelun Käyttäjällä on kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa tai osa siitä neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Tilauksen peruutuksen ja tuotteen palautuksen edellytyksenä on, että tuote on samassa kunnossa kuin sitä vastaanottaessa ja että tuotteen palauttaminen tapahtuu viipymättä. Palautettavan tuotteen mukaan tulee liittää kopio alkuperäisestä tilauksesta. Palautuksesta vastaa asiakas omakustanteisesti, EuroNetillä ei ole käytössä maksutonta asiakaspalautusta. Verkkokaupan logistiikkaa hoitaa EuroNetti.

Palautusosoite:
EuroNetti
PL 21
00211 Helsinki

8. Palveluntarjoaja ei vastaa
Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat mm:
- siitä, että Palvelu ei vastaa Käyttäjän tarpeita tai tavoitteita;
- Palvelusta, Internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta Käyttäjän tai kolmannen tahon tai henkilön tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta;
- mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä ei ole täyttänyt sopimusta tai Käyttäjän tai muun Käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta;
- lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta Käyttäjän palvelun käytön yhteydessä;
- informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä Palvelun käytön yhteydessä;
- katkoksista tai häiriöistä yleisen tietoliikenneverkon toiminnassa;
- lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen, taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä, tai
- ylivoimaisesta esteestä kuten lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, sähkökatkos, viranomaisen määräys tai muu toimittajan tai sen alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure)
- ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista
Ylivoimainen este vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksista aihetuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikka.


Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Findora Oy
PL 21
00211 HELSINKI
Y-tunnus 2170110-5 
+358 (0)200 10020
info@sekatavarakauppa.fi
www.sekatavarakauppa.fi

2. Rekisterin nimi
Findora Oy Sekatavarakauppa.fi-palvelun asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Sekatavarakauppa.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Sekatavarakauppa.fi-palvelun toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Sekatavarakauppa.fi-palvelun omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterin tiedot:
- Etunimi
- Sukunimi
- Yritys
- Y-tunnus
- Lähiosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Puhelinnumero
- Matkapuhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Käyttäjätunnus ja salasana

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot on saatu asiakkaalta itseltään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen puolelle
Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

7. Rekisterin suojaus
Käyttäjärekisteriin ei sisälly manuaalista aineistoa.
Käyttäjällä on pääsy vain omiin tietoihin ja niiden ylläpitoon, rekisterin ylläpitäjällä koko rekisteriin.
Kaikilla asiakasrekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Asiakasrekisteriä käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakasrekisterin tietoihin.

 

« Sulje ikkuna »